Patti Anastasi Home Fine Art Portflio for Patti Anastasi Patti Anastasi Artist Bio


   Next  

Gold 2017 © Patti Anastasi


Gold

2017
10" x 10"
Acrylic, Gold Leaf on Paper