Patti Anastasi Home Fine Art Portflio for Patti Anastasi Patti Anastasi Artist Bio


   Next  

I May Be the Trouble that You Seek 2018 © Patti Anastasi


I May Be the Trouble that You Seek

2018
18" x 24"
Acrylic, Combined Media