Patti Anastasi Home Fine Art Portflio for Patti Anastasi Patti Anastasi Artist Bio


   Next  

Yellow House 2017 © Patti AnastasiRed Obviously 2014 © Patti Anastasi


Yellow House

2017
11" x 14"
Acrylic on Paper